FINSE (FINLAND) I KINDERSTEMMEN STEMMENBANK

Steward

Klankleeftijd 14-17jaar

Malen

Klankleeftijd 13-16 jaar

Luna

Klankleeftijd 6-8 jaar

Alice

Klankleeftijd 7-10 jaar

Iris

Klankleeftijd 13-16 jaar

Ella

Klankleeftijd 13-16 jaar

Finse kinderstemmen, Finse kinderstem, Finland kinderstem, Finland kinderstemmen, Fins kinderstem, Finland kinderstemmen, Finland kinderstem voice over, Fins kinderstemmen voice overs, Native Finse kinder stemacteur, Finse kinder stemacteurs. Scandinavische kinderstemmen, Scandinavie kinderstem, Scandinavie kinderstem, Scandinavische kinderstemmen

Over de Finse taal

Het Fins (suomi) is een taal met ongeveer zes miljoen sprekers. Het wordt gesproken door bijna 95% van de Finse bevolking. Verder zijn er autochtone Finstaligen in Rusland (in Karelië en Ingermanland), in Zweden (het Tornedal) en Noorwegen (de Kvenen in Finnmark en Troms). Het Meänkieli-Fins is een officieel erkende minderheidstaal in Zweden en het Kveens-Fins is een officieel erkende minderheidstaal in Noorwegen. Naast het Fins is Zweeds een officiële taal van Finland. Het Samisch of Saami, de taal van de Samen, is in Finland een officieel erkende minderheidstaal. In een zestal gemeenten in het noorden wordt het door een paar honderd personen gesproken.